Categories
Dự án

Diễn đàn kế toán

Kế toán là việc thu thập, kiểm tra, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin về tài chính công ty, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để làm được điều đó thì cần phải có những thông tin hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về dien dan ke toan quý khách vui lòng truy cập vào website Diễn đàn kế toán – Biểu mẫu kế toán thuế – Diễn đàn kế toán tài chính.

Trả lời