Categories
Dự án

Đồ chơi thông minh

Vấn đề An toàn trong đồ chơi đã được các nước có nền kinh tế phát triển quan tâm từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam vấn đề này mới bắt đầu được chú ý tới. Hiện nay Tổng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng đã ban hành Quy Chuẩn Kỹ thuật Việt Nam về An toàn Đồ chơi trẻ em.Với mong muốn và cũng là cam kết của chúng tôi sẽ mang lại cho trẻ em một thế giới đồ chơi tốt nhất, phù hợp nhất.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về do choi go  – do choi tre em quý khách vui lòng truy cập vào website Đồ Chơi Gỗ – Đồ Chơi Thông Minh Cho Trẻ – Đồ Chơi Phát Triển Trí Tuệ.

Trả lời