Categories
Dự án

Thiết kế web Viễn thông

Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ theo một vị trí nhất định (semaphore) hay máy quang báo (heliograph) là một dụng cụ truyền tin bằng cách phản chiếu ánh sáng mặt trời.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về vien thongthiet bi vien thong quý khách vui lòng truy cập vào website Viễn thông – Thiết bị viễn thông – Tổng đài điện thoại – Máy bộ đàm.

Trả lời