Categories
Dự án

Dự án thiết kế web CSS – CSS cơ bản

Khi mà công nghệ web ngày càng phát triển người ta nhận thấy việc dàn trang bằng các bảng ngày càng trở nên bất tiện. Khối lượng mã HTML lớn cùng việc khó khăn trong kiểm soát các vùng nội dung trên trang web (theo tôi biết) là những lý do khiến HTML ngày càng thất thế. Nếu bạn vào các website chuyên nghiệp của nước ngoài bạn sẽ việc dàn trang của họ hoàn toàn bằng các thẻ DIV của CSS mà không dùng các thẻ HTML, nếu có thì cũng rất ít.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về CSS  – css co ban nang cao quý khách vui lòng truy cập vào website CSS (Cascading Style Sheets) – Kỹ thuật CSS căn bản, nâng cao – CSS Tutorial.

Trả lời