Categories
Dự án

Đá mỹ nghệ

Các sản phẩm chạm khắc đá ngày nay rất phong phú và đa dạng như chậu cảnh, bể cảnh, tượng nghệ thuật, tượng tôn giáo, các bức phù điêu và đặc biệt là các công trình lăng mộ đã có mặt ở rất nhiều tỉnh trong nước…Sự hoá thân của đá thành các sản phẩm có giá trị trường tồn, đá mỹ nghệ đã và đang dần dần hoà nhập với nhịp đập chuyển vận kinh tế thị trường và chắc chắn những sản phẩm chạm khắc đá tài hoa, tinh xảo đó, thể hiện sắc thái văn hoá dân tộc vẫn không thể mất đi giá trị vốn có của nó trong thời kỳ hiện đại.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về da my nghe quý khách vui lòng truy cập vào website Đá mỹ nghệ – Tượng đá mỹ nghệ – Da my nghe – Chân dung.

Trả lời