Categories
Dự án

Thiết kế web Doanh Số

Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về doanh so  – tang doanh so quý khách vui lòng truy cập vào website Doanh số – Tăng doanh số bán hàng – Kỹ năng nâng doanh số.

Trả lời