Categories
Dự án

Cốt lõi – Văn hóa doanh nghiệp

Các giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết và là niềm tin lâu dài của một tổ chức. Là một nhóm nhỏ các nguyên lý hướng dẫn ngàn đời, các giá trị cốt lõi không đòi hỏi sự minh chứng bên ngoài, chúng có giá trị và tầm quan trọng nội tại đối với những ai trong tổ chức đó. Hệ thống giá trị cốt lõi là động lực chủ yếu thúc đẩy mọi người làm việc, hạt nhân liên kết mọi người trong doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác của doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội nói chung.


 
Để biết thêm thông tin chi tiết về cot loi  – van hoa doanh nghiep quý khách vui lòng truy cập vào website Cốt lõi doanh nghiệp – Giá trị thương hiệu – Văn hóa doanh nghiệp – Giá trị cốt lõi.

Trả lời