Categories
Dự án

website dịch vụ kế toán

Công tác kế toán đặc thù – Kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại dành cho kế toán, kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp làm dịch vụ thương mại nội địa, bao gồm thực hành khai báo thuế tháng, hạch toán chứng từ ngày, lập sổ sách , báo cáo tài chính, lập báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế trong các doanh nghiệp thương mại nội địa…

Để biết thêm thông tin chi tiết về dich vu ke toan quý khách vui lòng truy cập vào website www.raovatvietnam.com

Trả lời