Categories
Dự án

Kỹ năng – Đào tạo kỹ năng

Làm thế nào để kỹ năng luôn tập trung làm việc thật hiệu quả khi một ngày chỉ có 24g và bạn còn hàng núi việc phải giải quyết? Ở vai trò là một doanh nhân, bạn hiếm khi nào thoát khỏi được công việc, bất cứ lúc nào, dù đang ở trong giờ hành chính hay đang đi nghỉ với bạn bè…

Để biết thêm thông tin chi tiết về kỹ năng quý khách vui lòng truy cập vào website www.kynang.com.vn

Trả lời