Categories
Dự án

Dự án thiết kế super teambuilding

Các trưởng nhóm mới thường giả định rằng tất cả các thành viên trong nhóm biết những gì họ biết. Thông tin chặt chẽ là đặc điểm quan trọng nhất của một nhóm thành công. Không có thông tin liên lạc, những đặc điểm khác có thể tồn tại. Nhóm thành công ngay cả trong giao tiếp, chẳng hạn:
–    Tất cả các thành viên thường xuyên nhận được và hiểu được thông tin về nhóm, ví dụ, về mục đích của nhóm, hội viên, tình trạng và thành tích.
–    Những thông tin liên lạc này có thể được gửi thông qua các bản tin thường xuyên, báo cáo tình trạng, các cuộc họp, email và các công cụ cộng tác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về team building quý khách vui lòng truy cập vào website www.superteambuilding.com

Trả lời