Categories
Dự án

Gốm sứ mỹ nghệ

Chúng tôi là nhà cung cấp về các Quà tặng bằng gốm sứ, Thuỷ tinh của nhiều nhà sản xuất uy tín  Minh Long, Ck, Ocean, CK, Long Phuơng…phục vụ cho các dịp kỉ niệm, ngày lễ và quà khuyến mại cho các tổ chức, các công ty và cá nhân trên khắp cả nước.

Trả lời