Categories
Dự án

Trừ mối – Pest control

Các loài côn trùng như châu chấu, cào cào, ve, sâu, cũng mang lại tác hại to lớn cho nông nghiệp. Ngoài ra, chuột  là một trong những nguy cơ lớn trong việc phá hoại mùa màng, cắn phá nhà cửa, quần áo, tài sản và là nguồn lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm – trong đó có dịch hạch.

Để biết thêm thông tin chi tiết về pest controldiet moi quý khách vui lòng truy cập vào website www.saigonpestcontrol.com

Trả lời