Categories
Dự án

Dịch vụ xây dựng

Xây dựng nhà ống phải từ bỏ quan niệm tận dụng triệt để mặt bằng. Với nhà ống, vấn đề thông thoáng và ánh sáng phải đưa lên hàng đầu. Việc dành một diện tích phù hợp cho thông gió và đưa ánh sáng vào nhà, dù phòng ở có bị thu hẹp, là rất cần thiết. Điều này sẽ tạo ra một không gian sống thoải mái hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về xay dung quý khách vui lòng truy cập vào website www.xaydungviet.com.vn

Trả lời