Categories
Dự án

Bảng quang báo – Bảng điện tử

Khác với các bảng điện tử thông thường dùng LED Đỏ và Xanh chỉ có thể phối thành 3 màu (Đỏ, Xanh và Vàng), bảng quang báo điện tử của chúng tôi dùng kỹ thuật PWM để phối thành 64 màu và nhờ đó có thể hiện thực được màu sắc rẫt đa dạng nhưng giá thành chỉ bằng bảng 3 màu.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bang quang baobang dien tu quý khách vui lòng truy cập vào website www.bangquangbao.com

Trả lời