Categories
Tin công nghệ

Ứng dụng phần mềm E-Inspector bảo vệ môi trường – Công nghệ

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Viện Môi trường và tài nguyên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn sử dụng phầm mềm cơ sở dữ liệu thanh tra môi trường toàn quốc, nhằm giới thiệu chức năng phần mềm lưu trữ hồ sơ, thanh tra kiểm tra về bảo vệ môi trường E-Inspector.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng cần hợp tác trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung, thống nhất trên toàn quốc về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường; làm cơ sở để chia sẻ, trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Từ đó, hình thành phương pháp khoa học trong công tác quản lý nhà nước về môi trườngg, xây dựng phần mềm CSDL về môi trường một cách bài bản, khoa học, phục vụ hiệu quả, đắc lực công tác quản lý.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Tá Long – Viện Môi trường và Tài nguyên, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày Tổng quan về phần mềm CSDL thanh tra môi trường; cách xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Theo đó, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về chức năng và ý nghĩa của phần mềm E-Inspector. Ngoài ra các đại biểu còn được trực tiếp hướng dẫn và thực hành sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu như chuẩn hóa dữ liệu thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, xây dựng báo cáo thống kê kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. Đây là một phần mềm nghiệp vụ ứng dụng trong thanh tra môi trường.

Phần mềm E-Inspector đã từng bước được thẩm định, lấy ý kiến và nghiệm thu qua nhiều cấp hội đồng khoa học cấp Tổng cục Môi trường. Hiện nay, dữ liệu thanh tra môi trường đã được phân loại hệ thống hóa và quản lý bằng công nghệ cơ sở dữ liệu, tất cả những dự liệu về các doanh nghiệp, kết quả đo đạc, kết luận thanh tra, kiểm tra đã được lưu lại, có thể dễ dàng truy xuất.

Hơn nữa, giữa dữ liệu liên quan tới thanh tra từ cấp địa phương tới Trung ương đã được đồng bộ. Hệ thống E-Inspector cũng đã được vận hành thử nghiệm và kiểm định tính ổn định.

Nguồn tin: http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/may-tinh/ban-tin-it/43011_Ung-dung-phan-mem-E-Inspector-bao-ve-moi-truong.aspx

Thế Giới Decal Từ 1998 - Chuyên: In decal tem nhãn, in decal chuyển nhiệt. Xem: In decal

Nội dung cùng danh mục

Trả lời